Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ;;


Bρυξέλλες, 12.10.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 2011Σεβασμός και Προστασία των Μειονοτήτων, Πολιτιστικά Δικαιώματα

«Περιορισμένη πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με την προστασία των Μειονοτήτων. Η Αλβανία υπέβαλε την τρίτη κρατική της αναφορά για την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο, που σχετίζεται με την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης τον Ιανουάριου 2011.
Τον Μάιο του 2011 η Αλβανία άλλαξε την μορφή των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, τα νέα δεν εμπεριέχουν πλέον την η έννοια της «ιθαγένειας» ή την εθνικότητα των ατόμων, αλλά μόνο την υπηκοότητα. Μερικοί εκπρόσωποι μειονοτήτων εξέφρασαν ανησυχία για αυτήν την πρωτοβουλία.

Καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί ως προς την ενίσχυση της Κρατικής Επιτροπής Μειονοτήτων. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να επαναξιολογηθεί η διάκριση μεταξύ εθνικών και των εθνογλωσσικών μειονοτήτων. Η Αλβανία δεν έχει αποδεχτεί ακόμα τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις τοπικές και μειονοτικές γλώσσες. Παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων παραμένουν καλές σε γενικές γραμμές, προέκυψε κάποια επιδείνωση του κλίματος για τις μειονότητες, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την απογραφή του πληθυσμού.

Ύστερα από την πρώτη δίκη και την καταδικαστική απόφαση, η υπόθεση του θανάτου του Ελληνόφωνου αλβανού πολίτη στη Χιμάρα το 2010 είναι τώρα κατ’ έφεση. Η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών, που αρχικά θα λάβανε χώρα τον Απρίλιο του 2011, αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2011. Η Αλβανία αποφάσισε να συμπεριλάβει προαιρετικά ερωτήματα σχετικά με την εθνική καταγωγή και το θρήσκευμα στο ερωτηματολόγιο της απογραφής. Η συλλογή των δεδομένων αυτών θα μπορούσε να χρησιμεύσει ώστε να αναπτυχτούν κατάλληλες πολιτικές έναντι των μειονοτήτων, βασισμένες σε ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία.

Ο σεβασμός των διεθνών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού, έχει καθοριστική σημασία.
... Συνολικά, η πρόοδος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων υπήρξε άνιση ....
... Οι σχέσεις με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, Ελλάδα και η Ιταλία παραμένουν πολύ καλές…»

stoxos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου