Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ Ειδήσεις: Daartoe is namelijk een Europees gewapend repressieapparaatopgericht, de Eurogendfor!
  Moet Nederland meehelpen om Grieken te straffen? 
O ja? Hoe dan? Daartoe is namelijk een Europees gewapend opgericht, de Eurogendfor!


De Grieken staan inderdaad vèt rood! Lopen op kop in het rijtje van de zg. PIGS-lidstaten dat door eigen toedoen niks meer te makken zou hebben: Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje.Een greep uit wat commentaren in de Nederlandse populistische pulp-pers.
`Eigen schuld dikke bult. Wie zijn gat brandt moet op de blaren zitten. Wij hebben toch óók niet lopen potverteren en hand ophouden? Onze belastingcenten naar de Griekse knoflookvreters? Niks, nakkes, nada!’
En volksmenner Wilders doet er nog een schepje bovenop door het Griekse volk corrupt te noemen.
Hierbij gnuivend inspelend op de door hemzelf opgewekte onderbuikse slachtoffergevoelens van zijn labiele achterban.
Op schaamteloze wijze steelt hij hiermee ook nog eens de kroonjuwelen van zijn oppositionele aartsvijand, de Socialistische Partij die van meet af aan tègen de Euro was en die dat bij monde van Jan Marijnissen immer op pijnlijk nauwkeurige en steekhoudende wijze wist te onderbouwen!
Nog verbijsterender is dat Wilders als VVD-papagaai indertijd, eind jaren negentig, zijn zwaar eurofieleleermeester Frits Bolkestein nabauwde, alsof tegen de EU en de Euro ageren een linkse doodzonde zou zijn!
En wat zei deze opportunistische renteliberaal achteraf, toen de Euro ons eenmaal, mede door; en dankzij hèm was aangesmeerd?
Het VVD-fossiel Bolkestein monkelde:
`Als ik toen geweten had wat ik nu weet, had ik mijn partij niet geadviseerd om voor die muntunie te stemmen.’ 
Te zelfder tijd, 2005, vond in ons land de afwijzing van het `Nee’ tegen de EU plaats, per referendum. Wat achteraf slechts pro forma bleek, ergo: flagrant kiezersbedrog! Een klap in het gezicht voor elke goedgelovige kiezer die dacht dat zijn tégenstem telde.
Wat nu? Nu een Europese Unie een volslagen fiasco blijkt en de verantwoordelijke EU-toppolitici van toen en nu iets uit hebben te leggen maar dat weigeren? Simpele borreltafelredenaties over wat Néderland met de Grieken aan zou moeten geven geen pas!
VVD en PVV hebben, zoals aangetoond, hun recht daarop reeds verkwanseld door mee te heulen met de politieke waan van de dag en door zich te wentelen in populistische korte termijnkout.
Moet ik dan ook vinden dat wij hardwerkende Nederlanders dan de luie Grieken af moeten knijpen en ze te dwingen ons tot de laatste cent terug te betalen? Desnoods met repressie?
Nee. Dacht van niet. Alleen al omdat onze hypotheekrentebegunstigden daar best een bijdrage aan zouden mogen leveren, daar Hollands Rechts in Bonus niet te beroerd is om hectaren aan onroerend goed in vooral de warme PIGS-landen bezet te houden.
En omdat ik vind dat Nederland ipv. het Amerikaanse Lockheed te spekken met de JSF, beter solidair met Europa zou kunnen zijn door een fatsoenlijke Europese gevechtsjager te kopen om zodoende bij te dragen aan de noodlijdende EU-kas, als we dan toch zonodig de F-16 moeten vervangen.
Want tot welke rampzalige tragiek incassopolitiek kan leiden zagen we in het Duitsland van na WO1, dat door irreële en buitenproportionele herstelbetalingen, opgeëist door de Europese landen van het winnende kamp, dermate tot de bedelstaf werd gedwongen dat het de mest vormde voor het Nazidom, waarna iedereen in Europa verliezer werd, jawel, voor de tweede keer in een tijdsspanne van veertig jaar.
De actualiteit van dit moment leert ons dat de hardwerkende Griek, evenzeer als de benedenmodale Nederlander, het slachtoffer is van grootschalig nepotisme, zelfverrijking van onzichtbare grootgraaiers, en politiek falen door gemankeerde bestuurlijke eensgezindheid bij de heersende EU administratie.
Om maar te zwijgen over de mislukte Groot-Europadroom zèlf, ons opgedrongen door een begerige kongsi van breedsprakige bankiers, brallende beursgoeroe’s, per falsetstem zalvende winstenfluisteraars, plus met woekerrenten en dwangsommen schuivende grootkapitaalhouders.
Op dit moment wordt in Griekenland door het uitgebuite plebs massaal gestaakt en gedemonstreerd.
Begrijpelijk en hun goed recht. Zo makkelijk hoeft men zich als gewone Griek óók weer niet te laten uitknijpen door een Europa dat ons allemaal is áángepraat en dat op leugenachtige wijze tracht onze burgerrechten te ontnemen als je als volk en land uit de EU pas dreigt te gaan lopen zonder dat men er zelf als individu schuld aan heeft.
O ja? Hoe dan? Daartoe is namelijk een Europees gewapend opgericht, de Eurogendfor!
Ekudos meldde:
`De Europese Gendarmerie is een initatief van 5 EU leden – Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal en Spanje, gericht op het verbeteren van crisismanagementmogelijkheden in gevoelige gebieden. Nederland tekende op 18 oktober van 2007 het verdrag.’
logo
En hoewel beslist mijn favoriete webplek niet, vindt u op deze infopagina een helder artikel over wat een militaire EU correctiemacht in petto heeft voor de gewone Griekse volksmassa’s als ze niet méé willen werken.
Nederland óók lid van Eurogendfor? Jawel. Ons Vaderland moest uiteraard weer vooroplopen om als Gidsland mee te doen met de grote jongens.
Wat is Eurogendfor? Een voor de pers angstvallig geheim gehouden organisatie, opgericht in Europese achterkamertjes. Niets anders dan een Europese Gendarmerie, een gewapende, geüniformeerde macht met vage, maar zéér te vrezen bevoegdheden.
Het ultieme Weerkorps van het Verdrag van Lissabon, bedoeld om weerspannige EU-burgers van straat te houden en wellicht te deporteren naar kampementen, indien nodig.
Wie enigszins bekend is met het Gendarmeriewezen van deelnemende lidstaten als Italië, Frankrijk en Spanje, weet dat Carbinieri, Gendarmes en de beruchte Spaanse Guardia Civil, per definitie mokkend volk beschouwt als verzamelingen van linkse elementen en deze als zodanig rücksichtlos kastijdt.
Want dergelijke tuchtkorpsen tegen eigen volk zijn overblijfsel uit het paramilitair en corporatief verleden van deze grootmachten, toen socialisme en communisme nog met harde plak diende te worden bestreden.
Des te merkwaardiger dat Nederland, dat sinds `45 geen Rijkswacht-Gendarmetraditie meer kent, vooraan staat om triggerhappy in deze gelederen mee te willen marcheren. Maar misschien telt onze Marechaussee-traditie, niet te beroerd in `40 `45, een handje te helpen bij deportaties in kamp Westerbork?
Eurogendforce hebben we nog niet zien optreden. Maar stel je een scenario voor dat er in Griekenland, na maandenlange stakingen en voortdurende massademonstraties, na dagenlange gevechten met de oproerpolitie zich een heuse volksrevolutie dreigt te voltrekken!
Bijvoorbeeld nadat de Griekse politie niet meer gemotiveerd is om eigen volk neer te knuppelen, (afgelopen week overigens meer dan 60 (!) gewonden) of nadat de Griekse ME het bijltje erbij neer gooit omdat het niet meer fatsoenlijk in Euro’s wordt uitbetaald voor inslaan op morrende meuten.
Dan komt Eurogendfor in actie om het wederspannige gepeupel mores te leren!
En daar zal het weinig moeite mee hebben zolang het in een andere dan de eigen lidstaat de vrije teugel wordt verschaft door een (thans nog zeer geheim) EU-oppercommando.
Als deze stap eenmaal is gezet, zal er geen houden meer aan zijn.
Want zich geschoffeerd voelende Europese minderheden zullen ter zelfverdediging naar adequate wapens grijpen omdat een geweldsmonopolie van een EU-oppermacht niet bijster zal worden gewaardeerd.
Terug naar de tijden van RAF, ETA, IRA, Action Directe en Rode Brigades? Links extremistische, idealistische splintergroeperingen, die juist sinds pakweg tien jaar de strijdbijl al diep hadden begraven?
Nee, veel erger! Goed georganiseerde verzetsgroepen die in de geest van het anti- Francoverzet jaren `30 in Spanje en de Maquis `40-`45 onder het Vichyregime het recht opeisen om óf zich te distantiëren van een neo-Europese knoet, óf om zich als onderdrukte EU-lidstaat te profileren en af te scheiden als onafhankelijke vrijstaat met eigen munt en wetten.
De ultieme nachtmerrie van zowel EU als US!
Griekenland lijkt hiervoor een realistische kandidaat.
Per slot van rekening heeft het volk een relatief recente traditie in gewapend verzet tegen het extreemrechtse Griekse, US gesteunde, kolonelsregime dat zich eind jaren zestig per staatsgreep vestigde. Een junta naar zuidamerikaans model die tot 1973 een schrikbewind uitvoerde in Griekenland. Met de indertijd opgepakte dissidente zanger Mikis Theodorakis als nog steeds levend gehouden symbool.
logo gladio
Met andere woorden: de eerste Intereuropese Burgeroorlog zou nakend kunnen zijn.
Zoiets als de Amerikaanse Burgeroorlog 150 jaar geleden. Noordelijken tegen Zuidelijken misschien wel weer.
Ik geef toe: Een doemscenario dat ik niet wens! Want wellicht glijden we dan versneld af naar een Europese dictatuur met de Romeinse fasces als symbool.
Is het toevallig dat het hoofdkwartier van Eurogendfor is gezeteld in het voormalig fascistische Italië, te Vicenza, in de `Generale Chinotto’ kazerne?
Trouwens, waar doet dat logo van Eurogendfor ook alweer aan denken? Juist ja, Gladio!
Voor wat Gladio ook al weer was, zie
hier
Het valt te hopen dat Europese politici zich bezinnen op een realistische time-out in de natte Europese droom met escapemogelijkheden voor armlastige en afhakende lidstaten. Een centraal Europees gecommandeerde interventiemacht tegen dissidente Europese landen? Dunkt me van van niet, dat was toch immers Hitlers ideaal?

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου